Norske Patentingeniørers Forening (NPF) er en forening for uavhengige rådgivere innenfor det industrielle rettsverns område i Norge. Foreningens medlemmer har sitt virke som rådgivere i privat sektor i Norge. 

Foreningen og derigjennom medlemmene er tilsluttet Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI) og dermed underlagt FICPI’s regelverk så lenge tilslutning foreligger.

CONTACT DETAILS

Norske Patentingeniørers Forening
c/o Mr. Børge André Hilden
+47 41 86 88 04
[email protected] 
[email protected]


Learn more about FICPI-Norway- Norske Patentingeniørers Forening.

Click here to view all National Associations.